Butchers Chop House & Bar

751 Main St.
Park City, Utah 84060
Phone: 435-647-0040